Zeleno podjetje

Zavezani k ogljično nevtralni proizvodnji za čistejšo in svetlejšo prihodnost

Ogljično nevtralna proizvodnja za čistejšo in svetlejšo prihodnost

Kot podjetje smo sklenili zavezo, da vse naše izdelke izdelujemo z minimalnimi vplivi na okolje. Skladno s tem poslanstvom uporabljamo okolju prijazne materiale ter se povezujemo z dobavitelji, ki nam pomagajo zagotavljati naravi prijazno in nadzorovano proizvodno verigo.

naravi prijazne vrečke s certifikatom FSC ®

Certificirani smo v skladu s FSC® (Forest Stewardship Council®) standardom (FSC-C074413) za trajnostno ravnanje z gozdovi v verigi. Tako smo sprejeli obvezo opravljanja dejavnosti procesa proizvodnje po mednarodnih standardih, katerih cilj je ekološko odgovorna, družbeno koristna in ekonomsko vodena proizvodnja. Na izdelkih, označenih z oznako FSC®, končnim uporabnikom sporočamo, da za naše proizvode uporabljamo surovino iz gozdov s trajnostnim gospodarjenjem in legalno sečnjo. Vprašajte za proizvode s FSC® znakom.

zdravo delovno in naravno okolje z vodotopnimi barvami

Naše vrečke so varne za stik z živili. Prizadevamo si slediti proizvodnim standardom, ki ohranjajo naravne vire in zmanjšujejo količino odpadnih materialov. Skrb za zdravje, varnost in okolje so zelo pomembni sestavni deli strategije našega poslovanja. Želimo si prispevati h kakovosti bivanja in spremembam, ki so pomembne za ohranitev planeta. Med drugim pri tisku uporabljamo barve na vodni osnovi in proizvajamo izdelke, ki so primerni za recikliranje.

nadzorovana oskrbovalna veriga

Zaupanja vredna partnerstva
Ena izmed naših prioritet in zavez je zagotavljanje optimalnega delovanja vseh členov v oskrbovalni verigi, saj se zavedamo, da je ta ključna za uspešno delovanje podjetja. Njeni temelji so dolgoročno sodelovanje med partnerji in medsebojno zaupanje ter prost pretok informacij od dobavitelja vse do končnega odjemalca.

Zagotovljena odzivnost oskbovalne verige
Ključna prednost je odzivnost oskrbovalne verige, kar pomeni, da se učinkovito odzovemo na različne potrebe po količinah, zadostimo kratkim dobavnim rokom, upravljamo s širokim naborom izdelkov in omogočamo visok nivo servisnih storitev. Nabava deluje na principu dolgoročnega poslovanja, zato lahko zagotavljamo stalno visoko kakovost izbranih dobaviteljev in posledično kakovostne produkte.

odnosi in logistika

Dolgoročni odnosi z dobavitelji
Vzpostavljene imamo dolgoročne partnerske odnose z dobavitelji in sodelovanje z vodilnimi evropskimi proizvajalci, ki zagotavljajo kakovost in vse potrebne certifikate. Raznovrstnost naših dobaviteljev nam omogoča najti rešitve za različne zahteve in potrebe kupcev.

Logistika s pomočjo hčerinskega podjetja
V sodelovanju z zašimi zanseljivimi partnerji zagotavljamo popolno logistično storitev v mednarodnem in domačem prometu. Naš vozni park obsega 19 lastnih vozil, ki so opremljena s CVS opremo za zagotavljanje najsodobnejše GPS tehnologije za sledenje vozil in pošiljk. Kadar prevoza tovora ne moremo opraviti z našimi vozili, imamo zelo zanesljive partnerje, ki zagotovijo enake pogoje in standarde, kot bi bila storitev opravljena z lastnim prevozom.